Školský rok 2022/2023 sa začína 5.septembra 2022.


Prevádzka materskej školy - 6:30 do 17:00 hod.

Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne, alebo telefonicky na č. 02/707 11 561 - ŠJ, prípadne 02/707 11 560 – MŠ. Na mobilnom čísle 0940 637 708 iba od 7,00 do 8,00 hod.


Triedy majú mená zvieratiek. Na vchodových dverách sú šípky, označujúce polohu triedy.

  • Žabky (zberná trieda) a Lienky – z ulice J. Stanislava

  • Včielky, Kuriatka (zberná trieda) a Myšky – z ulice Ľ. Fullu


Pripravte deťom:

  • ruksak (tašku) s osobnými vecami – prezuvky, pyžamo, hrebeň, náhradné oblečenie – pančuchové nohavice, spodná bielizeň a pod.

  • fľašu s vodou – necháva ju rodič v skrinke dieťaťa


Žiadame všetko podpísať.

Potrebné potvrdenia prvý deň nástupu:

  • rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prvý deň nástupu a po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní,

  • rodičia nových detí si prinesú vypísané tlačivo Adaptačný hárok a dohodnú sa s triednou učiteľkou na adaptácii dieťaťa.


Ak bude dieťa navštevovať MŠ len v dopoludňajších hodinách, oznámte to prvý deň učiteľke v triede.

Stravné a školné neuhrádzajte pred začiatkom školského roka. Poplatky sa uhrádzajú výlučne bezhotovostne trvalým príkazom, IB, alebo vkladom na účet.


Tlačivá nájdete na www.mslfullu.sk (TLAČIVÁ – NA STIAHNUTIE)