Online - Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nájdete na               nasledovnom odkaze TU