DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA K NÁSTUPU DETÍ DO ŠKÔL


V  utorok 6.4.2021 bude naša materská škola ešte v prevádzke v obmedzenom režime, tak ako doteraz.

Od stredy 7.4.2021 bude obnovená prevádzka všetkých materských škôl v plnom rozsahu, t.z., že všetky deti môžu nastúpiť do materskej školy.

Zákonní zástupcovia, ktorí budú privádzať alebo vyzdvihovať dieťa z MŠ sa musia preukázať negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 dní, (alebo výnimkou).

Pri prvom nástupe dieťaťa rodič vypíše Čestné vyhlásenie 11c, ktoré sa nachádza na našej webovej stránke a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza.

info: https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/


Prevádzka: od 6.30 – 17.00 hod., otvorené sú zberné triedy.

Dieťa môže ráno priviesť zákonný zástupca od 6.30. do 8.00 h.

Do MŠ privádzať zdravé dieťa.

Do budovy vstupujte s rúškom, respirátorom, použite dezinfekciu rúk a návleky!

  • horné dýchacie cesty dieťaťa prekrývať rúškom , 2 ks  náhradné podpísané rúška má uložené v skrinke

  • priniesť deťom náhradné oblečenie, pyžamo a prezúvky, uteráky sa nepoužívajú

  • rodič odovzdá dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného filtra

  • v šatni môže byť jeden rodič s dieťaťom, v prístupových chodbách rovnako, ostatní čakajú na schodisku, alebo vonku

  • v priestoroch budovy sa rodič zdržiava minimálnu dobu

  • rodič je povinný predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako päť dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

  • rodičia rešpektujú zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domácnosti.