OZNAM


Od 11.1.2021 – je v prevádzke MŠ na ulici Ľ. Fullu 12 v Bratislave, v čase od 6:30 – 17:00 hod,

pre všetky materské školy v MČ Karlova Ves.


Materská škola je v prevádzke pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.


Všetky triedy sú otvorené od začiatku do konca prevádzky – zrušené sú zberné triedy.


Prihlásené deti sa schádzajú nasledovne :

Trieda Myšky - MŠ Ľ. Fullu

Trieda Lienky - MŠ Majerníkova 11

Trieda Žabky - MŠ Kolískova + MŠ Borská

Trieda Včielky - MŠ Pod Rovnicami + MŠ L. Sáru

Trieda Kuriatka - MŠ Suchohradská + MŠ Adámiho


Poplatok za MŠ rodičia platia na svoju kmeňovú materskú školu.

Stravné platia rodičia na účet ŠJ MŠ Ľ. Fullu  IBAN: SK14 5600 0000 0018 0414 5031, po odchodení všetkých dní v mesiaci január 2021.

Deti z MŠ Fullu platia stravné bežným spôsobom.INFORMÁCIE K PREVÁDZKE OD 11.1.2021

MŠ na ulici Ľ. Fullu je v prevádzke ako zberná, pre všetky MŠ v Karlovej Vsi.

Prevádzka: od 6.30 – 17.00.

Dieťa môže ráno priviesť zákonný zástupca od 6.30 do 8.00 h.

Do MŠ privádzať zdravé dieťa.

Do budovy vstupujte s rúškom, použite dezinfekciu rúk a návleky!

  • budú vytvorené malé a stabilné kolektívy detí. Vytvorená skupina sa nebude meniť

  • zberné triedy sa rušia, deti budú od rána do odchodu domov vo „svojej“ triede

  • horné dýchacie cesty dieťaťa prekrývať rúškom , náhradné podpísané rúška budú uložené v skrinke

  • priniesť deťom náhradné oblečenie, pyžamo a prezúvky, uteráky sa nepoužívajú

  • rodič odovzdá dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného filtra

  • v šatni môže byť jeden rodič s dieťaťom, v prístupových chodbách rovnako, ostatní čakajú na schodisku, alebo vonku

  • v priestoroch budovy sa rodič zdržiava minimálnu dobu

  • rodič je povinný predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako päť dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

  • rodičia rešpektujú zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domácnosti


Eva Jurská, riaditeľka školy