DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA K NÁSTUPU DETÍ DO ŠKÔL


https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/Prevádzka: od 6.30 – 17.00 hod., otvorené sú zberné triedy.

Dieťa môže ráno priviesť zákonný zástupca od 6.30. do 8.00 h.

Do MŠ privádzať zdravé dieťa.

Do budovy vstupujte s respirátorom, použite dezinfekciu rúk a návleky!

  • horné dýchacie cesty dieťaťa môžete prekrývať rúškom ,  náhradné podpísané rúško má uložené v skrinke

  • priniesť deťom náhradné oblečenie, pyžamo a prezúvky, uteráky sa nepoužívajú

  • rodič odovzdá dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného filtra

  • v šatni môže byť jeden rodič s dieťaťom, v prístupových chodbách rovnako, ostatní čakajú na schodisku, alebo vonku

  • v priestoroch budovy sa rodič zdržiava minimálnu dobu

  • rodič je povinný predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako päť dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

  • rodičia rešpektujú zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domácnosti.