Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Ľ. Fullu 12
IČO : 42256577

IBAN  ZRPMŠĽF             (SK7811000000002920865137)

Názov združenia:

Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Ľ. Fullu 12 ( OZR pri Ľ. Fullu 12 )

 

Sídlo združenia:

Ľ. Fullu 12, 841 05, Bratislava

 

Cieľ združenia:

pomoc pri výchovno- vzdelávacom procese a mimoškolských aktivitách materskej školy formou dobrovoľných aktivít rodičov a formou finančného príspevku pre zabezpečenie potrieb detí materskej školy.

 

Členstvo v združení:

– členom združenia sú fyzické osoby

– rodičia detí navštevujúcich MŠ Ľ. Fullu 12

– členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe prijatia jeho dieťaťa do MŠ Ľ. Fullu12 a jeho písomným súhlasom s členstvom.