Plán aktivít na obohatenie života v materskej školeseptember


poník v MŠ

žonglér a deti


október


tekvicová slávnosť

bezpečne na ceste – dopravné ihrisko

zoznámte sa s políciou

divadielko


november


sezónna turistická vychádzka

korčuliarsky výcvik

hudobná rozprávka

Paci Pac vystúpenie


december 


vianočné tvorivé dielne

bábkové divadlo

stretnutie s Mikulášom


január 


hudobné divadlo

snehuliakiáda

najkrajšia pesnička - hudobné vystúpenie

sezónna turistická vychádzka


február


kúzelník

fašiangový karneval

trieda zabáva triedu

sezónna turistická vychádzka


marec 


bábkové divadlo

návšteva knižnice

plavecký výcvik

Morena Morena


apríl 


Deň otvorených dverí

zbierame a tvoríme

Deň vody a zeme

sezónna turistická vychádzka


máj 


návšteva ZŠ

besiedky – Deň matiek

interaktívne divadlo

BIO farma pri Stupave


jún


športová olympiáda

sezónna turistická vychádzka

MDD – deti sveta

výlet na Devín