Link na online žiadosť:


https://www.ziadostms2021.sk/


 Termíny na odovzdanie vyplnenej a podpísanej žiadosti do materskej školy spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast bude možné doručiť na riaditeľstvo materskej školy v týždni od 18.5.2021.  

 Dni a časy budú zverejnené na webovom sídle školy a webovom sídle mestskej časti v priebehu budúceho týždňa. 

 Mená detí budú rozdelené na konkrétne dni podľa abecedy, sledujte našu webovú stránku, aby ste vedeli, v ktorý deň so žiadosťou prídete.
 Odporúčame Vám, aby ste si pdf žiadosť, ktorú ste dostali v potvrdzujúcom emaile (po vyplnení online žiadosti), vytlačili a v priebehu nasledujúcich dní dali potvrdiť pediatrom.

 S potvrdenou žiadosťou, OP a rodným listom dieťaťa prídete v konkrétny deň, ktorý Vám bude určený. 

  

info: https://www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/skolstvo/