OZNAM


Od 1.8.2020 – 30.8.2020 je v prevádzke MŠ Ľ. Fullu 12, Bratislava


Do budovy vstupujte s rúškom, použite dezinfekciu na ruky.


Prihlásené deti z MŠ Ľ. Fullu 12, MŠ Majerníkova 11 a MŠ Majerníkova 60, sa budú schádzať nasledovne :


MŠ Ľ. Fullu 12 - Kuriatka a Myšky – trieda Kuriatok

Lienky, Žabky, Včielky – trieda Včielok


MŠ Majerníkova 11 - prvý deň - príchod do triedy Žabiek, pani učiteľky z Majerníkovej 11 deti rozdelia do tried Žabiek a Lienok


MŠ Majerníkova 60 - trieda Myšiek


Povinnosť uhradiť školné 30,- Eur je do 10.8.2020 na IBAN SK80 5600 0000 0018 0414 1030.


Stravné uhradiť do 1.8.2020 - je to suma, ktorú rodič dostal v júni 2020 na predpise, pokiaľ dieťa nechodilo v júni do MŠ, predpis dostane pri nástupe do MŠ a sumu uhradí v ten deň.

ŠJ pri MŠ Ľ. Fullu IBAN SK14 5600 0000 0018 0414 5031.


Pri nástupe priniesť dieťaťu 2 rolky papierových utierok, 1 rolka toaletného papiera, 5 balíčkov vreckoviek, tekuté mydlo a fľašu s vodou, ktorú si dieťa nechá v skrinke.