Príloha č. 1


Materská škola, Adámiho 11, 841 05 Bratislava, riaditeľka: Helena Hudecová

Tel. číslo: 02/707 11 510, 0940 637 706

E-mail: ms.adamiho@karlovaves.sk

Web: https://msadamiho.edupage.org/

 

Materská škola, Borská 4, 841 04 Bratislava, riaditeľka: Alena Rollerová

Tel. číslo: 02/707 11 530, 0940 634 702

E-mail: ms.borska@karlovaves.sk

Web: https://msborska.edupage.org/

 

Materská škola, Kolískova 14, 841 05 Bratislava, riaditeľka: Mgr. Monika Šuleková

Tel. číslo: 02/707 11 540, 0940 637 704

E-mail: ms.koliskova@karlovaves.sk

Web: www.materskaskolakoliskova.estranky.sk


Materská škola, Ladislava Sáru 3, 841 04 Bratislava, riaditeľka: Martina Horváthová

Tel. číslo: 02/707 11 550, 0940 637 705

E-mail: ms.lsaru@karlovaves.sk

Web: www.mslsaru.sk


Materská škola, Ľudovíta Fullu 12, 841 05 Bratislava, riaditeľka: Eva Jurská

Tel. číslo: 02/707 11 560, 0940 637 708

E-mail: ms.fullu@karlovaves.sk

Web: http://www.msfullu.sk


Materská škola, Majerníkova 11, 841 05 Bratislava, riaditeľka: Iveta Ryzá

Tel. číslo: 02/707 11 570, 0940 637 701

E-mail: ms.majernikova11@karlovaves.sk

Web: www.msmajernikova.sk


Materská škola, Pod Rovnicami 1, 841 05 Bratislava, riaditeľka: Jana Čechová

Tel. číslo: 02/707 11 590, 0940 637 707

E-mail: ms.podrovnicami@karlovaves.sk

Web: www.mspodrovnicami.sk


Materská škola, Suchohradská 3, 841 04 Bratislava, riaditeľka: PhDr. Oľga Mitrová

Tel. číslo: 02/707 11 520, 0940 637 703

E-mail: ms.suchohradska@karlovaves.sk

Web: http://skolka.pyton.sk/

 

Materská škola, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava, riaditeľka: Mgr. Vanta Šichulová

Tel. číslo: 02/707 11 580, 0940 637 709

E-mail: ms.majernikova60@karlovaves.sk

Web: https://msmajernikova60.edupage.org/