Prevádzka materskej školy - 6:30 do 17:00 hod.

        Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne, alebo telefonicky na č. 02/707 11 561 - ŠJ, prípadne 02/707 11 560 – MŠ, alebo na mobilnom čísle 0940 637 708, vždy iba od 7,00 do 8,00 hod.

 
        Triedy majú mená zvieratiek. Číslo označenia tried je orientačné, neoznačuje danú vekovú skupinu. Na vchodových dverách sú šípky, označujúce polohu triedy.

Dieťa do MŠ potrebuje:

  • prezúvky – s pevnou pätou a svetlou podrážkou
  • pyžamo - každý piatok si ho deti berú domov, v pondelok nosia čisté
  • náhradné oblečenie - pančušky, spodná bielizeň, ...
  • hrebeň

Žiadame všetko podpísať !

       Stravné a školné neuhrádzajte vopred. Poplatky sa uhrádzajú výlučne bezhotovostne trvalým príkazom, IB, alebo vkladom na účet.

       Stravné sa uhrádza na iný účet ako poplatky školného.


Z dôvodu zvýšenej spotreby hygienických potrieb prineste od 3. septembra 2020 dieťaťu nasledovné hygienické potreby:

·       papierové rolky na utieranie rúk, minimálne 4 kusy

·       vyťahovacie vreckovky - 2 škatule

·       tekuté mydlo, dezinfekčný gél (alebo dezinfekčné mydlo)

·       toaletný papier, minimálne 4 kusy

 

Ďalšie informácie o organizácii a činnosti materskej školy nájdete v Školskom poriadku – sekcia DOMOV (DOKUMENTY)