Školský rok 2020/2021 sa začína 2.septembra 2020, za dodržania epidemiologických opatrení, na základe opatrení a rozhodnutia ÚVZ SR.

Viac na: minedu_materské_školy

              ucime_na_dialku_MŠ


Prevádzka materskej školy - 6:30 do 17:00 hod.

        Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne, alebo telefonicky na č. 02/707 11 561 - ŠJ, prípadne 02/707 11 560 – MŠ, alebo na mobilnom čísle 0940 637 708, vždy iba od 7,00 do 8,00 hod.

 
        Triedy majú mená zvieratiek. Číslo označenia tried je orientačné, neoznačuje danú vekovú skupinu. Na vchodových dverách sú šípky, označujúce polohu triedy.

Dieťa do MŠ potrebuje:

  • prezúvky – s pevnou pätou a svetlou podrážkou
  • pyžamo - každý piatok si ho deti berú domov, v pondelok nosia čisté
  • náhradné oblečenie - pančušky, spodná bielizeň, ...
  • hrebeň

Žiadame všetko podpísať !

        Adaptačný pobyt dieťaťa dohodne rodič priamo s triednou učiteľkou, na základe tlačiva, ktoré nájde rodič na našej webovej stránke v sekcii – Tlačivá, prípadne ho dostane ráno od učiteľky v triede.

2. septembra prineste dieťaťu kópiu zdravotného preukazu poistenca (novoprijaté deti), alebo zmenu poisťovne (deti, ktoré už navštevovali MŠ).

Ak bude dieťa počas celého školského roka, polroka, alebo mesiaca septembra navštevovať MŠ len v dopoludňajších hodinách, oznámte to hneď prvý deň učiteľke v triede.

Stravné a školné neuhrádzajte vopred. Pri nástupe do MŠ dostanete podklady k platbám s číslom účtu a variabilným symbolom. Poplatky sa uhrádzajú výlučne bezhotovostne trvalým príkazom, IB, alebo vkladom na účet.

 
Stravné sa uhrádza na iný účet ako poplatky školného.

Podklady k platbám dostanete pri nástupe dieťaťa do MŠ.

Prvý deň nástupu dieťaťa dostanete tlačivá na vyplnenie. Môžete si ich stiahnuť z webovej stránky a vyplnené odovzdáte triednej učiteľke pri nástupe dieťaťa do materskej školy.

Z dôvodu zvýšenej spotreby hygienických potrieb prineste od 3. septembra 2020 dieťaťu nasledovné hygienické potreby:

·       papierové rolky na utieranie rúk, minimálne 4 kusy

·       vyťahovacie vreckovky - 2 škatule

·       tekuté mydlo, dezinfekčný gél (alebo dezinfekčné mydlo)

·       toaletný papier, minimálne 4 kusy

 

Ďalšie informácie o organizácii a činnosti materskej školy nájdete v Školskom poriadku – sekcia DOMOV (DOKUMENTY)