Školský rok 2023/2024 sa začína 4. septembra 2023.


Prevádzka materskej školy – od 7:00 do 17:00 hod.

Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne, alebo telefonicky na č. 02/707 11 561 - ŠJ, prípadne 02/707 11 560 – MŠ. Na mobilnom čísle 0940 637 708 iba od 7,00 do 8,00 hod.


Triedy majú mená zvieratiek. Na vchodových dverách sú šípky, označujúce polohu triedy.


  • Včielky, Kuriatka, Myšky – z ulice Ľ. Fullu

  • ráno poobede zberná trieda Kuriatka


  • Žabky, Lienky – z ulice J. Stanislava

  • ráno zberná trieda Kuriatka

  • poobede zberná trieda Žabky


Pripravte deťom:

  • ruksak (tašku) s osobnými vecami – prezúvky, pyžamo, hrebeň, náhradné oblečenie – pančuchové nohavice, spodná bielizeň a pod.

  • fľašu na vodu – necháva ju rodič v skrinke dieťaťa


Žiadame všetko podpísať.

Prvý deň nástupu:

  • rodičia nových detí si prinesú vypísané tlačivo Adaptačný hárok a dohodnú sa s triednou učiteľkou na adaptácii dieťaťa

  • rodičia všetkých detí podpíšu ráno v triede potvrdenie o bezinfekčnosti


Ak bude dieťa navštevovať MŠ len v dopoludňajších hodinách, oznámte to ráno prvý deň učiteľke v triede.

Stravné a školné neuhrádzajte pred začiatkom školského roka. Poplatky sa uhrádzajú výlučne bezhotovostne trvalým príkazom, IB, alebo vkladom na účet.


Tlačivá nájdete: www.mslfullu.sk (TLAČIVÁ – NA STIAHNUTIE)