O NÁS


      Materská škola sa nachádza v Karlovej Vsi, 

na Dlhých  dieloch. Od cesty je chránená kríkmi 

a stromami, z druhej strany sú v blízkosti domy 

a parkovisko. Je situovaná v pokojnom prostredí. 

Materská škola je päťtriedna. Príjemné a útulné 

prostredie, esteticky dotvorené, poskytuje deťom 

dostatok priestoru na rozvoj jeho osobnosti a 

individuality.
     V priestoroch cítiť rodinnú atmosféru, ktorú 

zamestnanci materskej školy vytvárajú spoločne 

s rodinami detí. Učebné pomôcky, hračky a knihy 

sú primerané deťom predškolského veku. Školský 

dvor a záhrada sú vybavené dvoma pieskoviskami 

a bezpečnými hracími prvkami. V celom areáli je 

priestor na hranie, oddych aj tvorivosť.


Naša poloha