Vážení rodičia a priatelia našej škôlky,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací

    proces v našej materskej škole.

                                   Ďakujeme! 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto 2% poukazuje:

 Zamestnanci             

 1. Do 15.02. vypýtajte si ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa.

 2. Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa.

 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov.

 4. Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 02.05. na Váš daňový úrad. Môžete to nechať aj u pani riaditeľky a my to podáme za Vás.

 Fyzické osoby

 1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane.

 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad.

 Právnické osoby

 1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.

 2. Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad.

Údaje, potrebné na vyplnenie tlačív:

Identifikačné číslo (IČO) 42256577

Obchodné meno názov : Združenie rodičov a priateľov MŠ Ľ. Fullu 12, Bratislava

Právna norma: občianske združenie

Sídlo: MŠ Ľ. Fullu 12, 84105 Bratislava