Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8

842 62 Bratislava

Adresa materskej školy: Ľ. Fullu 12

841 05 Bratislava


Riaditeľka MŠ: Eva Jurská

Kontakt: tel.: 02/707 11 560

e-mail: ms.fullu@karlovaves.sk

Konzultačné hodiny: každý pondelok od 11,00 hod. do 12,00 hod., alebo po dohode


Vedúca školskej jedálne : Anna Tvrzická

Kontakt: tel.: 02/707 11 561

e-mail: sjfullu@gmail.com

Konzultačné hodiny : pondelok, párny týždeň od 7,00 h-8,00 h a od 14,00 h-15,00 h alebo po dohode