Zriaďovateľ:

 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

 Námestie sv. Františka 8

 842 62 Bratislava

 Adresa materskej školy: Ľ. Fullu 12

 841 05 Bratislava


 Riaditeľka MŠ: Eva Jurská

 Kontakt: tel.: 02/707 11 560

 e-mail: ms.fullu@karlovaves.sk

 Konzultačné hodiny: každý pondelok od 11,00 hod. do 12,00 hod., alebo po dohode

 IBAN: SK80 5600 0000 0018 0414 1030

 Vedúca školskej jedálne : Anna Tvrzická

 Kontakt: tel.: 02/707 11 561

 e-mail: sjfullu@gmail.com

 Konzultačné hodiny : pondelok, párny týždeň od 7,00 h-8,00 h a od 14,00 h-15,00 h alebo po dohode

 IBAN: SK14 5600 0000 0018 0414 5031