Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti nájdete v sekcii ŠKOLSKÝ SEMAFOR (kliknúť na link minedu).